Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 16 z 438Poznámky redaktora
Polybutylentereftalát Teplotní odolnost: trvalá cca 120 °C, krátkodobá cca 140 °C a cca –40 °C*. kyseliny chromové, fluorovodíkové chlo- rovodíkové oxidu dusného LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 16 Pomůcky pro projektování – všeobecné . Odolný vůči: Louhy anorganické kyseliny. Polyamid, zpevněný skelným vláknem Teplotní odolnost: trvalá cca 100–110 °C, krátkodobá cca 160 cca –40 °C* Odolný vůči: Benzin, benzol, nafta, aceton, ředidla pro barvy laky, oleje tuky. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím: Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, různými alkoholy, kyselinou mravenčí, etanolem, benzínem, benzolem, kyselinou máslovou, kyselinou octovou, formaldehydem, různými oleji, petrolejem, propanolem, kyselinou dusičnou, kyselinou solnou, kyselinou sí- rovou, roztoky mýdla, terpentýnem, trichlóretylénem, kyselinou citronovou Polypropylen, skelnými vlákny Teplotní odolnost: trvalá cca °C, krátkodobá cca 110 °C a cca –30 °C*. Neodolný vůči: Bělící louhy, většina kyselin, chlór Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím: Ve vlhkém vzduchu malé, pouze při působení některých vodných roztoků solí.Materiály plasty Akrylnitril-butadien-styrol Teplotní odolnost: cca –40 °C*, trvale krátkodobě °C Odolný vůči: Kyselina mravenčí, kyselina citronová, kyselina mléčná Neodolný vůči: Aceton, benzín benzol, ředidla barev laků, kyselina máselná, chlór, kyselina octová, ky- selina dusičná Podmíněně odolný vůči: Kyselina chlorovodíková, kyselina sírová Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím: Relativně vysoké, podobně jako polystyrolu Polyamid Teplotní odolnost: trvalá cca °C, krátkodobá cca 130 cca –40 °C* Odolný vůči: Benzin, benzol, nafta, aceton, ředidla pro barvy laky, oleje tuky Neodolný vůči: Bělící louhy, většina kyselin, chlór Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím: Ve vlhkém vzduchu malé, pouze při působení některých vodných roztoků solí. Odolný vůči: Benzín, nafta, většina slabých kyselin, oleje tuky. velmi vy- sušených dílů (vysoká teplota extrémně nízká vlhkost vzduchu) vysoká citlivost vůči po- honným hmotám různým ředidlům. Malá náchylnost na vznik trhlin. Chemická odolnost obecně jako polyetylénu Odolný vůči: Louhy anorganické struktury Neodolný vůči: Chlór, uhlovodíky, oxidující kyseliny Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím: Malé, jen při působení některých kyselin, např. velmi vy- sušených dílů (vysoká teplota extrémně nízká vlhkost vzduchu) vysoká citlivost vůči po- honným hmotám různým ředidlům. Neodolný vůči: Chlór, uhlovodíky, oxidující kyseliny Podmíněně odolný vůči: Aceton, organické kyseliny, benzín, benzol, nafta, většina olejů. Neodolný vůči: Silné kyseliny, chlór, fluor, bromové výpary, bělicí louhy, trichloretylén, metylenchlorid Podmíněně odolný vůči: Aceton, amoniak, benzol. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím: Polyetylén Teplotní odolnost: tvrdé druhy trvale cca °C, krátkodobě cca 105 °C, měkké druhy trvale cca 80 °C, krátkodobě cca 100 cca –40 °C*