Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 12 z 438Poznámky redaktora
Díky práškovému lakování jsou v oblasti prvků ocelového plechu a hliníku možné všechny ostatní barvy RAL. Kanály ocelového plechu hli- níku U systémů kanálů pro vestavbu přístrojů instalačních sloupů z ocelového plechu nebo hliníku má- me nabídce standardní barvy čis- tě bílá, světle šedá krémově bílá. Kromě standardu RAL lze povrchovou úpravu přání provést také barvách NCS DB. Systémy kanálů pro ukládání vedení pro vestavbu pří- strojů plastu nabízíme stan- dardním dodacím programu v barvách RAL čistě bílá (RAL 9010), světle šedá (RAL 7035), šedá (RAL 7030) krémově bílá (RAL 9001).Individuální speciální barvy Plastové kanály Široká paleta standardních barev a mnoho realizovatelných speci- álních barev umožňují systémy ukládání vedení barevně integrovat do každého kancelářského prostředí. LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 12 Pomůcky pro projektování – všeobecné