Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 13 z 438Poznámky redaktora
Povrchy la- kované „matným leskem“ "ma- tované" povrchy vstřikovaných dílů mají různou strukturu, tedy i stupeň lesklosti. LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 13 Pomůcky pro projektování – všeobecné . Naprosté shodnosti nelze dosáhnout.Barevné odchylky V oblasti kanálů tvarových dílů z PVC dochází barevným od- chylkám podmíněným vlastnostmi materiálu. Jejich příčinou jsou roz- díly stupni lesklosti různých po- vrchů, které pohlcují pouze část dopadajícího světla. čis- tém povrchu barva působí jasnějším dojmem (větší od- razivost), matném pak tmavším (větší míra pohlcování světla). De- tekovat rozdíly měřicí technikou je tudíž mimořádně obtížné