Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 11 z 438Poznámky redaktora
Tento materiál patří mezi samozhášivé plasty. Všechny výrobky jsou kvalitního PC/ABS (polykar- bonátu akrylnitrilbutadienstyrolu). Bezpečnostní hlediska • Malý vývin kouře • Nízká toxicita zplodin hoření • Minimální uvolňování korozivních plynů • Optimální vhodnost pro veřejné prostory LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 11 Pomůcky pro projektování – všeobecné . WDKH bez obsahu halogenů Nástěnné stropní kanály OBO zajišťují bezpečné uložení vedení.Nový standard ukládání vedení do plastových kanálů Bezhalogenové systémy pro ukládání vedení OBO slouží ochraně lidí, životního prostředí majetku. Tři systémy pro ukládání vedení poskytuje OBO všech běžných rozměrech. Vyznačují snadnou montáží, vysokou stabilitou, kvalitním zpracováním naprostou rozmě- rovou stálostí. Lze používat jako nástěnné stropní kanály. Rapid GKH bez obsahu halogenů Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid namontované na stěně umožňují flexibilní rychlý přístup energii i datům. Pro bezpečné uložení vedení nabízí OBO bez- halogenové nástěnné stropní kanály WDKH bez- halogenové propojovací kanály VKH pro výrobu skří- ňových rozvaděčů. Používají zejména veřejných zařízeních a kancelářích. Novinkou výrobním programu je systém kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GKH, který kompletně (včetně tvarových dílů) vyro- ben bezhalogenových materiálů. VKH bez obsahu halogenů Propojovací kanály OBO systému Dahl Kanal zajiš- ťují čisté přehledné uložení kabelů skříňovém roz- vaděči