Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 11 z 438Poznámky redaktora
Vyznačují snadnou montáží, vysokou stabilitou, kvalitním zpracováním naprostou rozmě- rovou stálostí. VKH bez obsahu halogenů Propojovací kanály OBO systému Dahl Kanal zajiš- ťují čisté přehledné uložení kabelů skříňovém roz- vaděči. Bezpečnostní hlediska • Malý vývin kouře • Nízká toxicita zplodin hoření • Minimální uvolňování korozivních plynů • Optimální vhodnost pro veřejné prostory LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 11 Pomůcky pro projektování – všeobecné .Nový standard ukládání vedení do plastových kanálů Bezhalogenové systémy pro ukládání vedení OBO slouží ochraně lidí, životního prostředí majetku. Tři systémy pro ukládání vedení poskytuje OBO všech běžných rozměrech. WDKH bez obsahu halogenů Nástěnné stropní kanály OBO zajišťují bezpečné uložení vedení. Lze používat jako nástěnné stropní kanály. Používají zejména veřejných zařízeních a kancelářích. Tento materiál patří mezi samozhášivé plasty. Pro bezpečné uložení vedení nabízí OBO bez- halogenové nástěnné stropní kanály WDKH bez- halogenové propojovací kanály VKH pro výrobu skří- ňových rozvaděčů. Rapid GKH bez obsahu halogenů Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid namontované na stěně umožňují flexibilní rychlý přístup energii i datům. Novinkou výrobním programu je systém kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GKH, který kompletně (včetně tvarových dílů) vyro- ben bezhalogenových materiálů. Všechny výrobky jsou kvalitního PC/ABS (polykar- bonátu akrylnitrilbutadienstyrolu)