Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 11 z 438Poznámky redaktora
Bezpečnostní hlediska • Malý vývin kouře • Nízká toxicita zplodin hoření • Minimální uvolňování korozivních plynů • Optimální vhodnost pro veřejné prostory LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 11 Pomůcky pro projektování – všeobecné . Pro bezpečné uložení vedení nabízí OBO bez- halogenové nástěnné stropní kanály WDKH bez- halogenové propojovací kanály VKH pro výrobu skří- ňových rozvaděčů. Tento materiál patří mezi samozhášivé plasty. Lze používat jako nástěnné stropní kanály. VKH bez obsahu halogenů Propojovací kanály OBO systému Dahl Kanal zajiš- ťují čisté přehledné uložení kabelů skříňovém roz- vaděči.Nový standard ukládání vedení do plastových kanálů Bezhalogenové systémy pro ukládání vedení OBO slouží ochraně lidí, životního prostředí majetku. Používají zejména veřejných zařízeních a kancelářích. Vyznačují snadnou montáží, vysokou stabilitou, kvalitním zpracováním naprostou rozmě- rovou stálostí. Novinkou výrobním programu je systém kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GKH, který kompletně (včetně tvarových dílů) vyro- ben bezhalogenových materiálů. Rapid GKH bez obsahu halogenů Kanály pro vestavbu přístrojů Rapid namontované na stěně umožňují flexibilní rychlý přístup energii i datům. WDKH bez obsahu halogenů Nástěnné stropní kanály OBO zajišťují bezpečné uložení vedení. Tři systémy pro ukládání vedení poskytuje OBO všech běžných rozměrech. Všechny výrobky jsou kvalitního PC/ABS (polykar- bonátu akrylnitrilbutadienstyrolu)