Kabelové žlaby Jupiter KOPOS Kolín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled prvků systému.

Vydal: KOPOS Kolín a.s. Autor: KOLÍN

Strana 7 z 44Poznámky redaktora
00 300 1,00 3,64 12/180 KZI 110X400X1. Ochranné průchodky viz str. Ukázka montáže str. 37), ks.00 150 1,00 2,61 12/360 KZI 110X200X1. 41.25 600 1,25 6,85 6/72 11 u Standardní délka kabelového žlabu m. L vzdálenost podpěr (m) P povolené rovnoměrné zatížení (hmotnost kg/m) 7 25 3000 50 45 106 110 A 110 tloušťka plechu (mm) balení (m) standard zinkování Sendzimir žárové zinkování ponorem P60 lak, polyester, µm hmotnost kg/m objednávku lak, epoxy, celkový P100 lak, polyester, 100 µm K R 1. K zajištění spoje žlabů integrovanou spojkou používají svorky pružinové oceli KSV (str.00 200 1,00 2,98 12/240 KZI 110X300X1.25 500 1,25 6,30 6/60 KZI 110X600X1.25 400 1,25 5,10 6/120 KZI 110X500X1. 37) nebo šrouby NSM 6X10 (str. Na zakázku lze vyrobit žlaby: - délkách m - otvory bočnicích nebo dně pro vyvedení kabelů. 37. - bez integrované spojky - tloušťkách plechu 0,5; 0,75; 1,25 mm - tloušťce plechu 1,5 bez integrované spojky P 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 1 m KZI 110/1,00 KZI 110/1,25 L Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu závislosti na vzdálenosti podpěr.číslo položky P60 P100 KZI 110X150X1