Kabelové žlaby Jupiter KOPOS Kolín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled prvků systému.

Vydal: KOPOS Kolín a.s. Autor: KOLÍN

Strana 5 z 44Poznámky redaktora
Ochranné průchodky viz str.75 0,75 1,09 18/972 KZIN 60X75X0.75 0,75 1,32 24/798 KZIN 60X100X0.5 1K R Standardní délka kabelového žlabu m.25 600 1,25 7,30 6/108 6 ý číslo položky P60 P100 KZI 60X50X0.00 400 1,00 3,75 6/216 - KZI 60X500X1.75 150 0,75 1,78 18/540 KZIN 60X200X0. Ukázka montáže str. L vzdálenost podpěr (m) P povolené rovnoměrné zatížení (hmotnost kg/m) KZIN 60X50X0. K zajištění spoje žlabů integrovanou spojkou používají svorky pružinové oceli KSV (str.75 300 1,00 2,62 12/324 KZIN 60X400X1.75 0,75 1,18 24/912 - KZI 60X100X0. 41.75 300 0,75 2,47 12/324 - KZI 60X400X1.75 200 0,75 2,02 12/432 KZIN 60X300X0.00 600 1,00 5,40 6/108 - 6 u tloušťka plechu (mm) balení (m) standard zinkování Sendzimir lak, epoxy, obvodu P60 lak, polyester, µm hmotnost kg/m objednávku žárové zinkování ponorem lak, epoxy, celkový P100 lak, polyester, 100 µm P 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 1 m KZI 60/0,75 KZI 60/1,00 KZI 60/1,25 L P 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1 m KZIN 60/0,75 KZIN 60/1,00 KZIN 60/1,25 L A 60 3000 7 25 50 45 56 60 7 25 50 3000 45 56 60 KZI KZIN .75 100 0,75 1,37 18/864 - KZI 60X150X0. 37.75 0,75 0,99 18/972 - KZI 60X75X0.00 400 1,00 4,19 6/216 KZIN 60X500X1.00 500 1,00 4,54 6/108 - KZI 60X600X1. 37) nebo šrouby NSM 6X10 (str. Na zakázku lze vyrobit žlaby: - délkách m - otvory bočnicích nebo dně pro vyvedení kabelů. 37), ks. - bez integrované spojky - tloušťkách plechu 0,5; 0,75; 1,25 mm - tloušťce plechu 1,5 bez integrované spojky Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu závislosti na vzdálenosti podpěr.75 150 0,75 1,70 18/540 - KZI 60X200X0.75 200 0,75 1,86 12/432 - KZI 60X300X0.75 100 0,75 1,40 18/798 KZIN 60X150X0.25 500 1,25 6,30 6/108 KZIN 60X600X1