Kabelové žlaby Jupiter KOPOS Kolín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled prvků systému.

Vydal: KOPOS Kolín a.s. Autor: KOLÍN

Strana 30 z 44Poznámky redaktora
K připevnění kabelového žlabu držák použijí šrouby NSM 6X10 (str. 39) společně šrouby 10X20 (2 ks). Montáž žlabu VMB pomocí šroubů NSM 6X10 (str. číslo položky S DL 100 110 0,15 DL 150 160 0,18 DL 200 210 120 0,24 DL 300 310 120 0,33 DL 400 410 115 120 0,48 d ý Pro montáž stropní profil SPL použije posuvná matice (str. 37). zátěž (kg) standard zinkování Sendzimir hmotnost kg/ks objednávku žárové zinkování ponorem A B ∅7 20 ∅11 20 A C B ∅ 11 x 20 ∅7 15 22 . Od délky držáku 200 součástí zpevňující prolis.R30 1 číslo položky F VMB 100 100 0,19 VMB 150 150 0,22 VMB 200 200 0,26 VMB 300 300 0,33 VMB 400 400 0,39 VMB 500 500 0,46 VMB 600 600 0,53 V B Slouží připevnění kabelového žlabu podlaze nebo stěně. max. Kotvení provádí pomocí kotev mm. 37)