Kabelové žlaby Jupiter KOPOS Kolín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled prvků systému.

Vydal: KOPOS Kolín a.s. Autor: KOLÍN

Strana 3 z 44Poznámky redaktora
CTS třmen závěsný 28 DS držák střední 30 DSOS držák trapézových stropů 26 DSS držák stavitelný stropní 26 DSZT držák stropní 25 DT držák těžký 31 KO klesající oblouk 90° 15 KR kříž 13 KZI kabelový žlab integrovanou spojkou 4-7 KZIN kabelový žlab neděrovaný integrovanou spojkou 5 MDS montážní deska 22 MP montážní profil 27 NP nosný profil 27 O oblouk 90° 10 OH odbočka horizontální 11 P příčka 20 S spojka 21 SK spojka kloubová 17 SO stoupající oblouk 90° 14 SPL stropní profil lehký 32 SPT stropní profil těžký 33 SR spojka redukční 18 T T-kus 12 US upevňovací svorka 25 V víko žlabu 9 VU úchyt víka 9 ZT závitová tyč 23 ZVNE závěs vnější 24 ZVNI závěs vnitřní 24 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPL V SPT VUKZIN 1.označení popis str