Kabelové žlaby Jupiter KOPOS Kolín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled prvků systému.

Vydal: KOPOS Kolín a.s. Autor: KOLÍN

Strana 42 z 44Poznámky redaktora
Povrchová úprava: Základní provedení pozinkovaného plechu povrchovou úpravou Sendzimir. 2, požadavku 543.3, které stanoví nejmenší průřez odpovídajícího ochranného vodiče ohledem průřez fázových vodičů instalace.1 min. Výrobky splňují požadavky EU. Tloušťku polyesterového laku navíc možné volit mezi 100 µm. EO). t. Toho docílí pevným spojením pomocí speciálních šroubů NSMP 6X10. Žárové zinkování ponorem tato povrchová úprava poskytuje větší protikorozní ochranu zajištěnou větší vrstvou povrchového zinku. Ochrana před úrazem elektrickým proudem Takto pospojený systém žlabů nutné hlediska bezpečnosti připojit svorku nulovým potenciálem. průřezy tabulky 54. Toto uzemnění provádí dle normy ČSN 2000-5-54 ed. Norma Kabelové žlaby Jupiter jsou certifikovány EZÚ (Elektrotechnický zkušební ústav) podle normy číslo ČSN 61537:02 Vedení kabelů systémy kabelových lávek systémy kabelových roštů. Lakování epoxidové nebo polyesterové laky celém obvodu žlabu.R42 1 e í Systém žlabů JUPITER konstruován tak, aby při spojení jednotlivých žlabů bylo zajištěno kvalitní pospojení. žlabů KZIN příslušenství žlabů možné objednat lakování pouze vnější strany (tzv. případě použití svorky KSV nutné jednotlivé díly (žlaby, příslušenství) pospojit dodatečným ochranným vodičem odpovídajícím průřezem. Výpočet minimálního průřezu kabelového žlabu počítán bez přídavného víka