Kabelové žlaby Jupiter KOPOS Kolín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled prvků systému.

Vydal: KOPOS Kolín a.s. Autor: KOLÍN

Strana 42 z 44Poznámky redaktora
3, které stanoví nejmenší průřez odpovídajícího ochranného vodiče ohledem průřez fázových vodičů instalace. Norma Kabelové žlaby Jupiter jsou certifikovány EZÚ (Elektrotechnický zkušební ústav) podle normy číslo ČSN 61537:02 Vedení kabelů systémy kabelových lávek systémy kabelových roštů. Výpočet minimálního průřezu kabelového žlabu počítán bez přídavného víka. Tloušťku polyesterového laku navíc možné volit mezi 100 µm. t. Toho docílí pevným spojením pomocí speciálních šroubů NSMP 6X10. Ochrana před úrazem elektrickým proudem Takto pospojený systém žlabů nutné hlediska bezpečnosti připojit svorku nulovým potenciálem. Lakování epoxidové nebo polyesterové laky celém obvodu žlabu. Toto uzemnění provádí dle normy ČSN 2000-5-54 ed.1 min. průřezy tabulky 54.R42 1 e í Systém žlabů JUPITER konstruován tak, aby při spojení jednotlivých žlabů bylo zajištěno kvalitní pospojení. Povrchová úprava: Základní provedení pozinkovaného plechu povrchovou úpravou Sendzimir. žlabů KZIN příslušenství žlabů možné objednat lakování pouze vnější strany (tzv. 2, požadavku 543. případě použití svorky KSV nutné jednotlivé díly (žlaby, příslušenství) pospojit dodatečným ochranným vodičem odpovídajícím průřezem. Výrobky splňují požadavky EU. EO). Žárové zinkování ponorem tato povrchová úprava poskytuje větší protikorozní ochranu zajištěnou větší vrstvou povrchového zinku