Kabelové žlaby Jupiter KOPOS Kolín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled prvků systému.

Vydal: KOPOS Kolín a.s. Autor: KOLÍN

Strana 42 z 44Poznámky redaktora
Výpočet minimálního průřezu kabelového žlabu počítán bez přídavného víka. žlabů KZIN příslušenství žlabů možné objednat lakování pouze vnější strany (tzv. případě použití svorky KSV nutné jednotlivé díly (žlaby, příslušenství) pospojit dodatečným ochranným vodičem odpovídajícím průřezem.1 min. EO). Ochrana před úrazem elektrickým proudem Takto pospojený systém žlabů nutné hlediska bezpečnosti připojit svorku nulovým potenciálem. Povrchová úprava: Základní provedení pozinkovaného plechu povrchovou úpravou Sendzimir.R42 1 e í Systém žlabů JUPITER konstruován tak, aby při spojení jednotlivých žlabů bylo zajištěno kvalitní pospojení. Norma Kabelové žlaby Jupiter jsou certifikovány EZÚ (Elektrotechnický zkušební ústav) podle normy číslo ČSN 61537:02 Vedení kabelů systémy kabelových lávek systémy kabelových roštů. 2, požadavku 543. Lakování epoxidové nebo polyesterové laky celém obvodu žlabu. Žárové zinkování ponorem tato povrchová úprava poskytuje větší protikorozní ochranu zajištěnou větší vrstvou povrchového zinku. Toho docílí pevným spojením pomocí speciálních šroubů NSMP 6X10. Toto uzemnění provádí dle normy ČSN 2000-5-54 ed. Výrobky splňují požadavky EU. t. průřezy tabulky 54. Tloušťku polyesterového laku navíc možné volit mezi 100 µm.3, které stanoví nejmenší průřez odpovídajícího ochranného vodiče ohledem průřez fázových vodičů instalace