Kabelové žlaby Jupiter KOPOS Kolín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled prvků systému.

Vydal: KOPOS Kolín a.s. Autor: KOLÍN

Strana 4 z 44Poznámky redaktora
37) nebo šrouby NSM 6X10 (str.75 200 0,75 1,67 18/540 KZI 35X300X0. Ochranné průchodky viz str.00 400 1,00 3,24 12/360 KZI 35X500X1. 37. 41.75 0,75 0,75 18/1488 KZI 35X75X0.75 100 0,75 1,05 24/1080 KZI 35X150X0.00 600 1,00 4,33 6/180 3 u Standardní délka kabelového žlabu m.00 500 1,00 3,60 6/180 KZI 35X600X1.R4 1 číslo položky P60 P100 KZI 35X50X0.75 300 0,75 2,00 18/540 KZI 35X400X1. Ukázka montáže str.75 150 0,75 1,29 24/696 KZI 35X200X0. L vzdálenost podpěr (m) P povolené rovnoměrné zatížení (hmotnost kg/m) 25 3000 50 45 31 35 7 A 35 . 37), ks. Na zakázku lze vyrobit žlaby: - délkách m - otvory bočnicích nebo dně pro vyvedení kabelů. - bez integrované spojky - tloušťkách plechu 0,5; 0,75; 1,25 mm - tloušťce plechu 1,5 bez integrované spojky P tloušťka plechu (mm) balení (m) standard zinkování Sendzimir žárové zinkování ponorem P60 lak, polyester, µm hmotnost kg/m objednávku lak, epoxy, celkový P100 lak, polyester, 100 µm 0 20 40 60 80 100 120 1 m KZI 35/0,75 KZI 35/1,00 L Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu závislosti na vzdálenosti podpěr. K zajištění spoje žlabů integrovanou spojkou používají svorky pružinové oceli KSV (str.75 0,75 0,79 24/1302 KZI 35X100X0