FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Nepochybuji o tom, že o chráničkách kabelů uložených v zemi, ví mnozí. Pokud se však zeptáme náhodného kolemjdoucího elektrotechnika na ochranný odstup chráničky od blízkých inženýrských sítí, na faktor vyplnění a dimenzování trubek kabely nebo třeba na základní věc jako je způsob zásypu a zhutnění, sdělují mi něco v tom smyslu, že asi zrovna v hodině chyběli. Řěšení je přitom snadné. Stačí nakouknout ...