Předpis technologie Montáže elektroinstalačních trubek plastových

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Předpis se zabývá použitím a technologií montáže izolační pancéřové soustavy pro vodiče a kabelysilnoproudých rozvodů nn a rozvodů měření a regulace (výjimečně PE trubek) do průřezu vodičů 16 mm2ukládaných v prostředí s provozní teplotou -15o C až +60 o C v podmínkách těžkého namáhání beznebezpečných rázů nad hodnotu 6 J (joulů) a prostředí neobsahující výpary organických rozpouštědelpůsobících agresívně na materiál soustavy. Soustavu je možno montovat v maximálním krytí IP 54 a jejíkonstrukce umožňuje napojení na ocelovou pancéřovou soustavu.

Vaše aktuální přihlášení do portálu neumožňuje zobrazit detaily tohoto zdroje, který autor neurčil pro veřejné šíření.