KOPOS - Elektroinstalační trubky a příslušenství

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Elektroinstalační trubky a příslušenství Trubky a příslušenství odpovídají a vyrábějí se dle ČSN EN 61 386-1 ed.2 a IEC 61 386-1 ed.2, technických podmínek a schválené dokumentace. Trubky a příslušenství z PVC vyhovují zkoušce odolnosti proti šíření plamene dle EN IEC 61 386-1. Dle ČSN 33 2312 je možné jejich použití v materiálech stupně hořlavosti A až C3. Trubky z polyetylénu typ LPE 1 a LPE 2 - s nízkou a velmi nízkou mechanickou odolností lze použít pouze pro montáž na / do nehořlavých hmot stupně A. Trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí. Výrobce doporučuje montáž ...