PNE 34 1050 Kladení kabelů nn, vn a 110kV v distribučních sítích energetiky

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace:ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., PRE distribuce,a.s. a ZSE, a.s. PNE platí pro projektování a kladení nových či rekonstruovaných silových elektrických kabelů 1 až 110kV v distribučních sítích, nových i rekonstruovaných, do země, i na vzduchu při zaústěnído koncových stanic nebo na koncové stožáry venkovních vedení. Norma se netýká závěsnýchkabelů a izolovaných vodičů venkovních vedení (tvoří se samostatná norma PNE).


Jak získat tento dokument?