Předpis technologie Kladení elektrických vedení II.díl

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Mechanizovanému kladení kabelů by se měla dát vždy přednost, protože počet pracovníkůpro ruční kladení kabelů je vždy velký a zpravidla není dostatečný počet pracovníků k dispozici,nepřihlížíme-li i k velké pracnosti, namáhavosti a obtížnosti práce. Proto se vyplatí zejména při většímpočtu kabelů v trase vždy pokládka mechanizovaná, která však vyžaduje podstatně větší přípravu.Mechanizovaná pokládka se provádí pomocí kabelových podvozků, vrátků nebo pomocí podavačů.Kladení kabelů pomocí vrátků, ať již elektrických nebo ...

Vaše aktuální přihlášení do portálu neumožňuje zobrazit detaily tohoto zdroje, který autor neurčil pro veřejné šíření.