Kabuflex - pokyny pro pokládku

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Firemní tiskovina Montážní návody  | Tento dokument chci!

Při pokládce je třeba dodržovat příslušné normy a předpisy jako DIN EN 1610, ZTVA-StB 97, DWA-A 139 a částečně i A 535 (asociace výrobců plastových potrubí) KRV, ale také dodatečné předpisy správců inženýrských sítí. V oblasti silničních těles je pak třeba řídit se navíc „Informačním listem pro zásyp výkopů pro vedení“ společnosti FGSV. Přeprava a skladování kabelových chrániček a příslušenství. Výkopy pro uložení potrubí a podsyp. Rovná nebo rovnoměrně zahnutá trasa pokládky. Zásyp a zhutnění. Rozpěrky. Změna směru v trase potrubí. Vtahovací šňůra a vtahování kabelu, vtahované délky. Zkracování trubky Kabuflex. Provádění spojů u trubek a tvarovek. Napojení na stavební objekty. Vzorová statika pro kabelové chráničky z PE. Faktor vyplnění a dimenzování trubek pro obsazení kabely.