Kabelové kanály, šachty, vybavení a ochranná opatření

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tento předpis uvádí požadavky pro navrhování a provádění kabelových kanálů, šachet, mostů a prostorů určených výhradně pro ukládání silových izolovaných vodičů a kabelů do 220 kV včetně, sdělovacích izolovaných vodičů a kabelů. Uvádí též požadavky pro vnitřní zařízení těchto kabelových kanálů, šachet, mostů a prostorů, která souvisejí s jejich provozem. Tyto požadavky byly dříve stanoveny v ČSN 38 2156:1987, která byla zrušena k 1. 4. 2000.