Moderní elektroinstalace

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Pohled na elektroinstalační úložné materiály a jejich užiti v roce 1998. Pravidla navrhování a zřizování elektric­kých rozvodů. Elektrické rozvody musí podle druhu provozu splňovat poža­davky na :a) bezpečnost osob, užitkových zvířat a majetku; b) provozní spolehlivost (v daném prostředí při způsobu provo­zu a vlivu prostředí); c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstra­nění případných poruch;d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném ...


Jak získat tento dokument?