Kladení kabelů nn, vn a 110kV v distribučních sítích energetiky

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Tento sborník obsahuje výtah z normy PNE 34 1050. Od 1.7.2011 vstoupila v platnost nová podniková norma energetiky PNE 34 1050 Kladení kabelů nn, vn a 110 kV. Jedná se o velmi důležitou technickou normu, která platí pro projektování a kladení nových či rekonstruovaných silových elektrických kabelů 1 až 110 kV v distribučních sítích, nových i rekonstruovaných, do země, i na vzduchu při zaústění do koncových stanic nebo na koncové stožáry venkovních vedení. Norma se netýká závěsných kabelů a izolovaných vodičů venkovních vedení (tvoří se samostatná norma PNE). Normu PNE 34 1050 schválily všechny distribuční společnosti ČR, ČEPS, a.s. a také ZSE, a.s.


Jak získat tento dokument?