Elektromotorový venkovní pohon typ SUP-DO - bezdrátové ovládání GPRS/LTE/Radio

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: IVEP, a.s.

Strana 9 z 16Poznámky redaktora
C. Dále lze použít rádiový modem, například firmy NOKIA, SATEL, RACOM, NETCONTROL, MOTOROLA The drive can equipped with various modems for communication. Jako základ, když hlediska bezpečnosti úplně ideální je 3G/4G modem.01/2017 9 Pro komunikaci lze pohon osadit rozličnými modemy. The modem the standard but not ideal in terms security. KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ COMMUNICATION INTERFACE . Safer radio communication. The NOKIA, SATEL, RACOM, NETCONTROL, MOTOROLA, or other modems can used.D0110