Elektromotorový venkovní pohon typ SUP-DO - bezdrátové ovládání GPRS/LTE/Radio

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: IVEP, a.s.

Strana 15 z 16Poznámky redaktora
C.8 kg Ovládací klika spojkou, Hmotnost: 0,8 kg Control crank with clutch, Weight: kg . serves for connection purposes. Weight: 0.D0110.e. is used case the control angle the pull rod, when using the straight terminal, would inappropriate for the switch arrangement. Používá případě nevhodného ovládacího úhlu táhel při použití koncovky přímé.01/2017 15 Svěrná koncovka úhlová Stejná funkce jako svěrná koncovka jednoduchá, slouží pro připojení. Hmotnost: 0,8 kg Angular clamping terminal Features the same function the single-type clamping terminal, i