Elektromotorový venkovní pohon typ SUP-DO - bezdrátové ovládání GPRS/LTE/Radio

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: IVEP, a.s.

Strana 3 z 16Poznámky redaktora
15s Rozsah napájecího napětí 0. The standard SUP-DO devices are intended for used indoor environment and normal and special operating conditions defined the IEC 62271-1:2007 standard: Highest ambient temperature 55°C Lowest ambient temperature 50°C (with heating) Installation altitude 2000 m The average relative humidity measured during period hours not allowed exceed 95%.85 1. Materiál použité skříně Nerez ocel Stupeň ochrany (zavřená skříň) 55 Krytí vnitřních dveří (variantně) 30 Mechanická odolnost 07 Ochrana proti dotyku pospojováním Hmotnost cca kg Výstupní moment 200 2000 Nm Min.5 s Pracovní úhel 180° Minimální ovládací impuls 0. síly táhlech 2150/10000 N Doba chodu 1.5 1.01/2017 3 Standardní přístroje SUP-DO vyhovují normám ČSN, IEC As standard the SUP-DO devices meet requirements IEC standards ČSN 62271-1:2009 idt IEC 62271-1:2007 ČSN 62271-102:2003 idt IEC 62271-102:2001 ČSN 61439-1 ČSN 60529 ČSN 61010-1 ČSN 55022 ČSN 55016-1-2 ČSN 55016-2-1 ČSN 61000-4 Standardní přístroje SUP-DO jsou určeny pro provoz venkovním prostředí normálních zvláštních pracovních podmínek podle ČSN 62271-1:2009 idt IEC 62271-1:2007: Nejvyšší teplota okolí 55° C Nejnižší teplota okolí 50° topením) Nadmořská výška 2000 m Průměrná relativní vlhkost naměřená hodin nepřestoupí 95%.1 Un Jmenovité izolační napětí 300V, 50Hz Jmenovité napětí 230V, 50Hz (24VDC, 48VDC, 60VDC, 110VDC, 125VDC, 220VDC) Jmenovité výdržné impusní napětí Uimp 1,5kV Jmenovitý výdržný zkratový proud Icc 10kA (external protection) Servisní interval 5000 C-O operací, nebo let Instalační možnosti zeď, sloup NORMY PŘEDPISY STANDARDS AND REGULATIONS PRACOVNÍ PODMÍNKY WORKING CONDITIONS TECHNICKÉ PARAMETRY TECHNICAL DATA ./Max.C.D0110