Elektromotorový venkovní pohon typ SUP-DO - bezdrátové ovládání GPRS/LTE/Radio

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: IVEP, a.s.

Strana 14 z 16Poznámky redaktora
Weight: 0. One terminal features part the cut-in drive lever, while the other terminal with the cut-in lever fixed the shaft the switching device. Jedna koncovka součástí zařezávací páky pohonu, druhá koncovka ve spojení zařezávací pákou připevní hřídeli přístroje.C.Hmotnost: 0,9 kg Single-type clamping terminal with barrel shaped bearing Serves for the connection control rods. Soudečkové ložisko umožňuje prostorové vychýlení táhla 15°.D0110.9 kg . Tato vlastnost usnadňuje montáž a seřízení.01/2017 14 Clamp screw M3 Maximum momentum torque 0,5 Nm Svorkovnice Terminal Svěrná koncovka jednoduchá soudečkovým ložiskem Slouží připojení ovládacích táhel. The barrel-shaped bearing provides for angular deflection the pull rod 15° which facilitates the assembly and adjustments