Elektromotorový venkovní pohon typ SUP-DO - bezdrátové ovládání GPRS/LTE/Radio

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: IVEP, a.s.

Strana 4 z 16Poznámky redaktora
0 TCP Possibility multiple communication more direction one moment Safe data Time synchronisation communication protocol from GPS signal (option) .1 Un Rated insulation voltage 300V, 50Hz Rated voltage 230V, 50Hz (24VDC, 48VDC, 60VDC, 110VDC, 125VDC, 220VDC) Rated withstand impulse voltage Uimp 1,5kV Rated suspended short-circuit current Icc 10kA (external protection) Mechanical service interval 5000 C-O cycles operations years Mounting possibility wall pole mounting Digital Inputs 16x DI, 110 V_DC Digital Outputs DO, relays Analog Inputs AI, request 0-20mA ±20mA/0-10V Possible extensions external modules, measuring convertors, modules for control and monitoring accumulators Communication module mobile communication GPRS/LTE (option) GPS module (option) Communication interface serial communication,1x Ethernet Communication protocols IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, Modbus (RTU), Modbus TCP, DNP 3.5 1.D0110./Max.C.0 TCP možnost současné komunikace více směrů ukládání dat při výpadku komunikační linky časová synchronizace komunikačním protokolem nebo GPS (volitelně) Material used cabinet Stainless steel Protection degree (of closed drive mechanism) 55 Covering inner doors (option) 30 Mechanical toughness 07 Protection against direct touch connecting all metal parts together Weight approx.01/2017 4 Digitální vstupy 16x DI, nebo 110 V_DC Digitální výstupy DO, relé Analogové vstupy AI, volitelně 0-20mA ±20mA/0-10V Možná rozšíření expansní moduly, měřící převodníky, moduly pro řízení a monitorování akumulátorů Komunikace modul mobilní komunikace GPRS/LTE (volitelně) GPS modul (volitelně) komunikační rozhraní sériová komunikace,1x Ethernet komunikační protokoly IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, Modbus (RTU), Modbus TCP, DNP 3.15s Range control voltages 0. kg Output torque 200 2000 Nm Min.5 s Working angle 180° Minimum control impulse 0. forces rod 2150/10000 N Cycle duration 1.85 1