Elektromotorový venkovní pohon typ SUP-DO - bezdrátové ovládání GPRS/LTE/Radio

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: IVEP, a.s.

Strana 6 z 16Poznámky redaktora
As standard, IVEP provides communication and control units TECHSYS KUUMIC company.D0110.C. Pokud zákazník nepreferuje vlastní řídící komunikační jednotku, IVEP nabízí jednotky společnosti TECHSYS, nebo KUUMIC. Zákazník může sám doinstalovat, případně instalaci provedeme něj. Tyto jednotky mohou být libovolného výrobce, zákazníkem vybrané. Storm-01 multifunkční terminál splňující všeobecné standardy systému monitorování, řízení automatizace energetice, průmyslu, dopravě dalších oborech. Terminál Storm-01 základní jednotka řady Storm. The basic arrangement does not display communication and control units and display. This unit can be supplied request from customer.01/2017 6 Základní uspořádání nezobrazuje komunikační řídící jednotky, případně displaye. Základní charakteristika • široké spektrum vstupu výstupu různých typů, provedení úrovní • řada standardních funkcí pro aplikace energetice, průmyslu dopravě • jednoduchá možnost doplnění speciálních, zákazníkem definovaných funkcí • expanzní moduly umožnují snadnou realizaci modulárních sestav dle požadavku zákazníka • standardní komunikační rozhraní, včetně mobilní komunikace poslední generace komunikace GPS, umožnují snadnou integraci prostřednictvím řady standardních komunikačních protokolů • místní dálkový update, konfigurace, parametrizace diagnostika prostřednictvím dodaného SW • dispozici redukovaná varianta terminálu Storm-00 omezeným počtem vstupů výstupů • Speciální unikátní funkce pro autotest přístrojů VN Vstupy a-výstupy • digitální vstupy 16x (8x Storm-00), nebo 110 DC • digitální výstupy (ne Storm-00), spínací kontakty relé • analogové vstupy AI, volitelné 0-20 mA/±20 mA/0-10 V Rozšíření • rozhraní pro připojení expanzních modulu Storm • univerzální expanzní moduly vstupy výstupy parametrech funkcích základních jednotek • měřicí převodníky vstupy měření v3f sítích Hz KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKY TECHSYS TECHSYS COMMUNICATION UNITS . also possible connect additionaly connect units the factory. Promyšlená koncepce navazujícího (firmware) Storm umožnuje realizovat širokou škálu různých typů řešení. Storm-01 vybaven komunikačními moduly řadou komunikačních rozhraní, prostřednictvím kterých muže být bez problému integrován řídicího informačního systému zákazníka