Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 346 z 438Poznámky redaktora
Automatické zajištění proti pootočení prostřednictvím profilování vrchní straně. Přítlačný prvek spodní straně umožňuje matici bez rozebrání umístit drážky. výr. m 40 hmotnost kg/100 m 17,400 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Instalační sloup pro průmysl 346 Systémy instalačních sloupů ISS . Sou- částí dodávky jsou dva ochranné profily tvaru 3mm ocelového plechu osm upevňovacích šroubů maticemi montáži sloupový profil. 6288704 Bal. 6274900 Bal. Sou- částí dodávky jsou dva ochranné profily tvaru 3mm ocelového plechu osm upevňovacích šroubů maticemi montáži sloupový profil. 6290423 Bal. St Ocel bílý hliník 250 Typ ISS160160AS WA Barva Délka mm výr. PVC Polyvinylchlorid 2000 Typ GK-TW70 Délka mm výr. 6290499 Bal. Pro vytvoření odpovídajícího prostupu pro stlačený vzduch součástí dodávky vrtací šablona. kus 1 hmotnost kg/100 ks 264,000 Matice pro průmyslový sloup 7,50 13,3 7,5 M8 23 Matice závitem montáži nástaveb příslušenství průmyslový sloupový profil ISS. Jednotku lze pomocí matic upevňovacích šroubů variabilně namontovat sloupový profil. 6290422 Bal.Ochrana proti najetí pro průmyslový sloup 250 120 190 9 160 33 Ochrana proti najetí jako mechanická ochrana průmyslového sloupu ISS oblasti podlahy. výr. St Ocel světlečervená oranžová 250 Typ ISS160160AS HRO Barva Délka mm výr. kus 10 hmotnost kg/100 ks 0,930 Odbočka stlačeného vzduchu pro průmyslový sloup Odbočka odběru stlačeného vzduchu průmyslového sloupového profilu ISS. kus 1 hmotnost kg/100 ks 264,000 Ochrana proti najetí pro průmyslový sloup 160 33 250 120 190 9 Ochrana proti najetí jako mechanická ochrana průmyslového sloupu ISS oblasti podlahy. Rozsah upnutí: 1,5–4 mm² St Ocel G galvanicky zinkováno galvanicky zinkováno Typ 8AWR Povrch Č. St Ocel VZ zinkováno zinkováno 23 Typ NS8 ST Povrch Délka mm výr. Typ ISS160160DLA Č. kus 1 hmotnost kg/100 ks 30,000 Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče Úhlová zástrčka ochranného vodiče začlenění ocelových hliníkových kanálů pro vestavbu pří- strojů, instalačních sloupů prvků systému podlahových kanálů ochranného opatření. 6290495 Bal. kus 10 hmotnost kg/100 ks 0,610 Přepážka Přepážka montáži kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GK, Rapid IBIS nebo in- stalačních sloupů ISS, instalaci kabelů vedení různou úrovní napětí. Odbočka stla- čeného vzduchu závitový otvor 1/2 (ISO 228-1) upevnění standardní pneumatické spojky