Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 345 z 438Poznámky redaktora
Součástí dodávky jsou dva profily tvaru 3mm ocelového plechu, upevňovací deska strop potřebné montážní příslušenství včetně matic. Součástí dodávky jsou čtyři upevňovací šrouby montáži podlahové desky sloupovému profilu dvě těsnicí zátky ke vzduchotěsnému uzavření kanálů stlačeného vzduchu. 6290436 Bal. Stropní upevnění lze sloupovém profilu variabilně výškově nastavovat. kus 1 hmotnost kg/100 ks 382,000 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Instalační sloup pro průmysl 345 Systémy instalačních sloupů ISS .Profil pro průmyslový sloup, typ ISS160160IP6 76,50 160 19 120 120 68 8 20 12 R3,40 Instalační sloup ISS vybavení montážních pracovišť výrobních závodech. kus 1 hmotnost kg/100 ks 443,600 Podlahová deska pro průmyslový sloup 130 200 250 15 18,60 8 Podlahová deska upevnění průmyslového sloupu ISS podlahu. kus 1 hmotnost kg/100 ks 6.020,000 Stropní upevnění pro průmyslový sloup 403 166 250 200 13 166 90 Stropní upevnění pro průmyslový sloup ISS. Všechny čtyři strany profilu disponují montážní drážkou standardním rozměru se jmenovitou velikostí montáži nejrůznějších instalačních dílů pro doplňkové funkce (stavebni- cový systém Item). Alu hliník EL eloxováno eloxováno 6000 Typ ISS160160IP6 EL Povrch Délka mm výr. St Ocel bílý hliník 403 Typ ISS160160DB WA Barva Délka mm výr. 6290406 Bal. Součástí dodávky jsou sloupový profil, potřebné vrchní díly pro systémové ot- vory délce 2000 sáček dodatečnými zaklapávacími sponami typu RKV3V, které umožňují používat dílčí délky vrchních dílů. Dva uzavřené kanály uvnitř profilu lze volitelně využít k vedení stlačeného vzduchu. St Ocel bílý hliník 250 Typ ISS160160BP Barva Délka mm výr. 6290416 Bal. Profil eloxované- ho hliníku těžkém provedení disponuje dvou stranách protilehlými systémovými otvory 76,5 upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD nebo montážních nosičů řady 71MT