Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 289 z 438Poznámky redaktora
výr. výr. kus 1 hmotnost kg/100 ks 46,200 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Designový kanál pro vestavbu přístrojů GAD 289 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy . Alu hliník EL eloxováno eloxováno Typ OT Soft EL Povrch Č. Designové provedení „Swing“ úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů zásuvek. výr. Mezi kryty kanálu nutné vložit rozpěrku GAD OTD. Tvarový díl lze doplnit kryty designu „Swing“, „Soft“ ne- bo „Style“. Alu hliník EL eloxováno eloxováno Typ OT Style EL Povrch Č. 6115855 Bal. Designové provedení „Style“ úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů zásuvek. 6115851 Bal. Systé- mový otvor pro upevnění spínacích přístrojů zásuvek Modul odpovídajících vrch- ních dílů PVC hliníku řady Rapid 45. kus 1 hmotnost kg/100 ks 104,300 Vnitřní roh designového kanálu 30 300 140 Spodní díl vnitřního rohu vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Alu hliník EL eloxováno eloxováno Typ OT Swing EL Povrch Č. Designové provedení „Soft“ úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů zásuvek. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry uchycení vrchního dílu GAD OTA. 6115865 Bal.Kryt vnějšího rohu Swing 433 140 Kryt pro vnější roh designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. kus 1 hmotnost kg/100 ks 45,500 Kryt vnitřního rohu Soft 218 140 Kryt pro vnitřní roh designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Designové provedení „Soft“ úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů zásuvek. výr. výr. 6115795 Bal. Designové provedení „Swing“ úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů zásuvek. kus 1 hmotnost kg/100 ks 183,000 Kryt vnitřního rohu Swing 218 140 Kryt pro vnitřní roh designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. 6115885 Bal. 6115875 Bal. výr. kus 1 hmotnost kg/100 ks 105,900 Kryt vnějšího rohu Soft 140 426 Kryt pro vnější roh designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Alu hliník EL eloxováno eloxováno Typ OT Swing EL Povrch Č. Alu hliník EL eloxováno eloxováno Typ GAD IEL Povrch Č. Alu hliník EL eloxováno eloxováno Typ OT Soft EL Povrch Č. kus 1 hmotnost kg/100 ks 104,600 Kryt vnějšího rohu Style 140 424 Kryt pro vnější roh designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD