Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 288 z 438Poznámky redaktora
Alu hliník EL eloxováno eloxováno 1000 Typ OT GAD Style EL Povrch Délka mm výr. Alu hliník EL eloxováno eloxováno 2000 Typ GAD UEL Povrch Délka mm výr. Designové provedení „Swing“ úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů zásuvek. Mezi kryty kanálu nutné vložit rozpěrku GAD OTD. 6115775 Bal. Systémový otvor 45 pro upevnění spínacích přístrojů zásuvek Modul odpovídajících vrchních dílů z PVC hliníku řady Rapid 45. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry uchycení vrchního dílu GAD OTA, které byste trase kanálu měli na- plánovat maximálním rozestupem cm. kus 1 hmotnost kg/100 ks 126,100 Kryt designového kanálu Soft 45 140 Kryt vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. 6115789 Bal. Mezi kryty kanálu nutné vložit rozpěrku GAD OTD. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry uchycení vrchního dílu GAD OTA. 6115825 Bal. Mezi kryty kanálu nutné vložit rozpěrku GAD OTD. kus 1 hmotnost kg/100 ks 233,000 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Designový kanál pro vestavbu přístrojů GAD 288 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy . Mezi kryty kanálu nutné vložit rozpěrku GAD OTD. 6115835 Bal. 45mm systémový otvor při dodání uzavřen černým vrchním dílem kanálu. Spodní díl kanálu lze doplnit kryty designu „Swing“, „Soft“ nebo „Style“. výr. Designové provedení „Style“ úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů zásuvek. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry uchycení vrchního dílu GAD OTA, které byste na trase kanálu měli naplánovat maximálním rozestupem cm. Tvarový díl lze doplnit kryty designu „Swing“, „Soft“ ne- bo „Style“. Designové provedení „Soft“ k úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů zásuvek. Alu hliník EL eloxováno eloxováno Typ GAD AEL Povrch Č. Alu hliník EL eloxováno eloxováno 1000 Typ OT GAD Soft EL Povrch Délka mm výr. 6115845 Bal. Systé- mový otvor pro upevnění spínacích přístrojů zásuvek Modul odpovídajících vrch- ních dílů PVC hliníku řady Rapid 45. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry uchycení vrchního dílu GAD OTA, které byste trase kanálu měli naplánovat maxi- málním rozestupem cm. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry uchycení vrchního dílu GAD OTA, které byste trase kanálu měli na- plánovat maximálním rozestupem cm. kus 1 hmotnost kg/100 ks 124,900 Kryt designového kanálu Style 44 140 Kryt vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Alu hliník EL eloxováno eloxováno 1000 Typ OT GAD Swing EL Povrch Délka mm výr. m 2 hmotnost kg/100 m 292,750 Kryt designového kanálu Swing 52 140 Kryt vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Mezi kryty kanálu nutné vložit rozpěrku GAD OTD. kus 1 hmotnost kg/100 ks 125,000 Vnější roh designového kanálu 140 300 30 114 Spodní díl vnějšího rohu vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD.Designový kanál pro vestavbu přístrojů 140 114 Spodní díl vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD