Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 288 z 438Poznámky redaktora
Spodní díl kanálu lze doplnit kryty designu „Swing“, „Soft“ nebo „Style“. 45mm systémový otvor při dodání uzavřen černým vrchním dílem kanálu. 6115789 Bal. Alu hliník EL eloxováno eloxováno 1000 Typ OT GAD Soft EL Povrch Délka mm výr. Systé- mový otvor pro upevnění spínacích přístrojů zásuvek Modul odpovídajících vrch- ních dílů PVC hliníku řady Rapid 45. Alu hliník EL eloxováno eloxováno 1000 Typ OT GAD Swing EL Povrch Délka mm výr. Alu hliník EL eloxováno eloxováno Typ GAD AEL Povrch Č. Tvarový díl lze doplnit kryty designu „Swing“, „Soft“ ne- bo „Style“. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry uchycení vrchního dílu GAD OTA, které byste trase kanálu měli na- plánovat maximálním rozestupem cm. Mezi kryty kanálu nutné vložit rozpěrku GAD OTD. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry uchycení vrchního dílu GAD OTA, které byste trase kanálu měli naplánovat maxi- málním rozestupem cm. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry uchycení vrchního dílu GAD OTA. m 2 hmotnost kg/100 m 292,750 Kryt designového kanálu Swing 52 140 Kryt vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Alu hliník EL eloxováno eloxováno 1000 Typ OT GAD Style EL Povrch Délka mm výr. 6115775 Bal. Designové provedení „Style“ úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů zásuvek. Systémový otvor 45 pro upevnění spínacích přístrojů zásuvek Modul odpovídajících vrchních dílů z PVC hliníku řady Rapid 45. 6115825 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 233,000 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Designový kanál pro vestavbu přístrojů GAD 288 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy . Designové provedení „Swing“ úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů zásuvek. kus 1 hmotnost kg/100 ks 125,000 Vnější roh designového kanálu 140 300 30 114 Spodní díl vnějšího rohu vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Mezi kryty kanálu nutné vložit rozpěrku GAD OTD. Designové provedení „Soft“ k úplnému zakrytí systémového otvoru, spínacích přístrojů zásuvek. 6115845 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 126,100 Kryt designového kanálu Soft 45 140 Kryt vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry uchycení vrchního dílu GAD OTA, které byste trase kanálu měli na- plánovat maximálním rozestupem cm. kus 1 hmotnost kg/100 ks 124,900 Kryt designového kanálu Style 44 140 Kryt vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Mezi kryty kanálu nutné vložit rozpěrku GAD OTD. výr. Alu hliník EL eloxováno eloxováno 2000 Typ GAD UEL Povrch Délka mm výr. 6115835 Bal. Bezpodmínečně nutné jsou adaptéry uchycení vrchního dílu GAD OTA, které byste na trase kanálu měli naplánovat maximálním rozestupem cm. Mezi kryty kanálu nutné vložit rozpěrku GAD OTD.Designový kanál pro vestavbu přístrojů 140 114 Spodní díl vytvoření designového kanálu pro vestavbu přístrojů řady GAD. Mezi kryty kanálu nutné vložit rozpěrku GAD OTD