Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 244 z 438Poznámky redaktora
Provedení ocelový plech.. .Přístrojová krabice, dvojitá Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky ochranným kontaktem. 6279768 Bal. výr. 6279880 Bal. 6288700 Bal. 71GD.. St Ocel čistě bílá Typ G-SVS70170RW Barva Č. výr. kus 20 hmotnost kg/100 ks 0,085 Kryt spojů, výška kanálu mm Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů místě odříznutí. kus 1 hmotnost kg/100 ks 6,000 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 170 mm, dvojitý kanál 244 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu .. St Ocel čistě bílá 2000 Typ GS-OT50RW Barva Délka mm výr. PA Polyamid ocelově šedá Typ 71GD7 Barva Č. S výklopným případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro časově nenáročné připo- jení vedení přívodními otvory pro vedení průměru mm. výr. kus 2 hmotnost kg/100 ks 11,000 Odlehčení tahu Odlehčení tahu zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD. výr. 6288790 Bal. m 2 hmotnost kg/100 m 45,550 Zaklapávací spona Zaklapávací spona pro mechanické elektrické spojení vrchních spodních dílů kanálu.. Svěrná oblast kabelů mm PA Polyamid Typ 7ZE Č. 6279850 Bal. St Ocel Typ RKV3V Č. Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid ISS. m 2 hmotnost kg/100 m 65,000 Vrchní díl kanálu ocelového plechu, systémový otvor mm 12 45 Vrchní díl uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-S. kus 50 hmotnost kg/100 ks 0,700 Vrchní díl kanálu ocelového plechu 76,5 12 Vrchní díl ocelového plechu uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS. 6288611 Bal. St Ocel čistě bílá 2000 Typ GS-OTRW Barva Délka mm výr