Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 243 z 438Poznámky redaktora
6277290 Bal.4301 120 Typ GS-KUP90 Délka mm výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. Nadměrné délky 3000 spodních dílů vrchních dílů kanálů také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat přání. současně vytváří vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu. Nadměrné délky 3000 spodních dílů vrchních dílů kanálů také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat přání. Druhý žlábek kanálu systémovým ot- vorem slouží uložení vedení. Není zde možné vestavět spínací přístroje zásuvky Modul 45. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. Vrchní díl musí objednat samostatně. PA Polyamid ocelově šedá Typ 71GD6 Barva Č. Vrchní díl musí objednat samostatně. bal. m 6 hmotnost kg/100 m 423,300 Spojka, výška kanálu mm Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Reálné rozměry systémového otvoru pro instalaci přístrojů činí 76,5 mm. 1 hmotnost kg/100 BJ 6,400 Spojka, výška kanálu mm Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. 1 hmotnost kg/100 BJ 8,200 Přístrojová krabice, jednoduchá Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, výklopným případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, vstupními otvory pro vedení prů- měru mm. kus 5 hmotnost kg/100 ks 5,600 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 170 mm, dvojitý kanál 243 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu . St Ocel čistě bílá 2000 Typ GS-D90170RW Barva Délka mm výr. St Ocel čistě bílá 2000 Typ GS-D70170RW Barva Délka mm výr. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. 6277294 Bal. Kanál pro ve- stavbu přístrojů vybaven jazýčky uchycení přepážky ocelového plechu, automaticky vy- tvářejícími kontaktní propojení. Reálné rozměry systémového otvoru pro instalaci přístrojů činí 76,5 mm. Kanál pro ve- stavbu přístrojů vybaven jazýčky uchycení přepážky ocelového plechu, automaticky vy- tvářejícími kontaktní propojení. Není zde možné vestavět spínací přístroje zásuvky Modul 45. Druhý žlábek kanálu systémovým ot- vorem slouží uložení vedení. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu. 6288610 Bal. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií. bal. Ochranné opatření vyrovnání potenciálů mezi vrchním spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. 6278200 Bal. Ochranné opatření vyrovnání potenciálů mezi vrchním spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek.4301 120 Typ GS-KUP70 Délka mm výr. m 8 hmotnost kg/100 m 382,000 Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu mm Kanál pro vestavbu přístrojů montáži stěnu nebo upevňovací konzoly.jedn.Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu mm Kanál pro vestavbu přístrojů montáži stěnu nebo upevňovací konzoly. výr. 6278300 Bal.jedn