Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 227 z 438Poznámky redaktora
St Ocel čistě bílá Typ GS-AFS90130RW Barva Č. kus 1 hmotnost kg/100 ks 47,600 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 130 mm, asymetrický 227 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu . St Ocel čistě bílá Typ GS-AFS70130RW Barva Č. kus 1 hmotnost kg/100 ks 152,000 Plochý roh klesající, výška kanálu mm Plochý roh, klesající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS.Kryt plochého rohu, výška kanálu mm 172,5 138 73 PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Krycí tvarový díl podobě plochého rohu bezhalogenového PC/ABS snadnému zhotovení stoupající klesající změn y směru 90° kanály pro vestavbu přístrojů řa dy Rapid GK, GKH, GA. 6279860 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 152,000 Vrchní díl plochého rohu ocelového plechu 400 4 5 ° 76,5 Vrchní díl pro uzavření plochého rohu kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GS. St Ocel čistě bílá Typ GS-OTFRW Barva Č. kus 1 hmotnost kg/100 ks 137,000 Plochý roh klesající, výška kanálu mm Plochý roh, klesající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. 6277530 Bal. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFF70130RW Barva Č. výr. 6277520 Bal. výr. kus 1 hmotnost kg/100 ks 137,000 Plochý roh stoupající, výška kanálu mm Plochý roh, stoupající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. výr. Krycí tvarový díl podobě plochého rohu lze pou žít se symetrickými asymetrickými typy kanálů. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFF90130RW Barva Č. 6274420 Bal. výr. kus 1 hmotnost kg/100 ks 17,100 Plochý roh stoupající, výška kanálu mm Plochý roh, stoupající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. 6277430 Bal. výr. čistě bílá 172,5 Typ GK-FH70130RW Barva Délka mm výr. 6277420 Bal