Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 227 z 438Poznámky redaktora
kus 1 hmotnost kg/100 ks 152,000 Vrchní díl plochého rohu ocelového plechu 400 4 5 ° 76,5 Vrchní díl pro uzavření plochého rohu kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GS. 6277530 Bal. výr. čistě bílá 172,5 Typ GK-FH70130RW Barva Délka mm výr. kus 1 hmotnost kg/100 ks 17,100 Plochý roh stoupající, výška kanálu mm Plochý roh, stoupající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. kus 1 hmotnost kg/100 ks 47,600 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 130 mm, asymetrický 227 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu . 6277520 Bal. 6279860 Bal. výr. kus 1 hmotnost kg/100 ks 137,000 Plochý roh klesající, výška kanálu mm Plochý roh, klesající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFF70130RW Barva Č. 6274420 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 152,000 Plochý roh klesající, výška kanálu mm Plochý roh, klesající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. 6277430 Bal. výr. výr. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFF90130RW Barva Č. Krycí tvarový díl podobě plochého rohu lze pou žít se symetrickými asymetrickými typy kanálů. St Ocel čistě bílá Typ GS-OTFRW Barva Č. výr. 6277420 Bal.Kryt plochého rohu, výška kanálu mm 172,5 138 73 PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Krycí tvarový díl podobě plochého rohu bezhalogenového PC/ABS snadnému zhotovení stoupající klesající změn y směru 90° kanály pro vestavbu přístrojů řa dy Rapid GK, GKH, GA. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFS70130RW Barva Č. kus 1 hmotnost kg/100 ks 137,000 Plochý roh stoupající, výška kanálu mm Plochý roh, stoupající, pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. St Ocel čistě bílá Typ GS-AFS90130RW Barva Č