Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 226 z 438Poznámky redaktora
kus 1 hmotnost kg/100 ks 18,535 Vnější roh, výška kanálu mm Vnější roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. kus 1 hmotnost kg/100 ks 193,000 Vnější roh, výška kanálu mm Vnější roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS. 6277410 Bal. 6274410 Bal. Tvarové díly lze variabilně nastavovat rozsahu 80–100 stupňů použít symetrickými asymetrickými kanály. výr. 6277510 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 21,400 Vrchní díl vnějšího rohu plastu, hladký 76,50 200 200 Vrchní díl vnějšího rohu PVC, hladký povrch, systémový otvor 76,5 mm. 6274790 Bal. PVC Polyvinylchlorid čistě bílá Typ GK-OTGARW Barva Č. Vrchní díl musí objednat samostatně. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol čistě bílá 130,5 Typ GK-AH70130RW Barva Délka mm výr. kus 2 hmotnost kg/100 ks 9,500 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 130 mm, asymetrický 226 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu . kus 1 hmotnost kg/100 ks 221,000 Vrchní díl vnějšího rohu ocelového plechu Vrchní díl pro uzavření vnějších rohů kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GS.Kryt spojů, výška kanálu mm Kryt spojů pro kašírování styčných hran kanálů místě odříznutí. výr. St Ocel čistě bílá Typ GS-AA90130RW Barva Č. kus 1 hmotnost kg/100 ks 6,000 Kryt vnějšího rohu variabilní 149 139 139 130,5 73 Víko tvaru vnějšího rohu bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid systémů GK, GHK, GA. 6279870 Bal. výr. St Ocel čistě bílá Typ G-SVS90130RW Barva Č. výr. St Ocel čistě bílá Typ GS-AA70130RW Barva Č. 6279780 Bal. výr. St Ocel čistě bílá Typ GS-OTARW Barva Č