HAGER: Katalog distribuce energie 2014/15

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Síla inovovat, blízký vztah k zákazníkům, jednoduchosta spolehlivost tvoří základ značky Hager. Jsme v úzkémkontaktu se zákazníky, pravidelně zjišťujeme jejich přánía potřeby, čímž je aktivně zapojujeme do vývoje našichsystémů. Totéž platí i pro tento katalog, který jsme proVás vytvořili jako praktický nástroj k řešení Vašichpožadavků.Prohlédněte si ho a přesvědčte se sami!VášDaniel Hager1