RITTAL: Hygienický design skříní do potravinářství

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

V elektrotechnické praxi nás provedení instalačních materiálů většinou zaímá z pohledu krytí IP nebo následného kódu IK. Pokud však jde o prostředí, kde se klade důraz na hygienu, pak je nutné zalistovat v jiném katalogu. Typickým může být například segment potravinářství. Rittal se specializuje na mnohá průmyslová prostředí a toto nevyjímaje.