Postupy montáží rozvaděčů DCK

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Situování distribučních rozvaděčů ve výklenku obvodových stěn objektů nebo ve zděném pilíři vždy řeší prováděcí projekt v souladu s ČSN 33 3320. Umístění rozvaděčů volíme tak, aby okolí jako jsou rohy, sokly, a podobně neblokovalo přirozenému proudění vzduchu dveřním labyrintem rozvaděče, a tím bylo zabezpečeno plynulé odvětrávání.