ČSN EN 60439-1, 3, 4 Rozvaděče nízkého napětí

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Norma je určena pro výrobce, montážní a udržující pracovníky. Platí pro rozváděče nízkého napětí (typově zkoušené a částečně typově zkoušené), jejichž jmenovité střídavé napětí o kmitočtu do 1000 Hz nepřesahuje 1000 V, nebo jejichž stejnosměrné jmenovité napětí nepřesahuje 1500 V. Pro rozváděče obsahující řídící nebo silová zařízení, která pracují i s kmitočty vyššími. V tomto případě platí příslušné doplňující požadavky (uvedené v navazujících normách IEC). Dále platí pro stabilní a mobilní ...


Jak získat tento dokument?