ČSN EN 60439-2 Zvláštní požadavky na přípojnicový rozvod

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma platí pro pnpojnicové rozvody a jejich príslušenství. Platí také pro pnpojnicové rozvody urcené knapájení svítidel prostrednictvím odbocných jednotek, avšak neplatí pro napájecí kolejnicové systémy odpovídající EN 60570.


Jak získat tento dokument?