Předpis technologie Značení vodičů, kabelů a holých vedení

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Elektrické rozvody musí být z důvodů montáže, zkoušení, provozování údržby a revizeoznačeny. Označení musí umožnit rychlou a spolehlivou orientaci při montáži, provozu a údržbětěchto zařízení.Použitý systém značení musí být pro všechna elektrická zařízení jednotný jak z hlediskaelektrotechnického, tak i technologického a provádí se podle projektové dokumentace.Tento předpis stanoví označování vodičů, kabelů a holých

Vaše aktuální přihlášení do portálu neumožňuje zobrazit detaily tohoto zdroje, který autor neurčil pro veřejné šíření.