LIC Technika Katalog

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

LIC Technika - specialista pro technická systémová řešení. LIC šachty LIC šachty z polykarbonátového plastu Poklopy šachty | Třída dle DIN EN 124 | A 15 | B 125 | D 400 . rýhované - protiskluzový plech . vybetonované . vydlážditelné ■ litinové ■ uzavíratelné . s logem firmy . žárové zinkování všech nosných dílů z oceli podtrhuje kvalitu šachty M odulární konstrukce . výška šachty a umístění přípojek je variabil­ ní díky kombinaci s moduly rámů . standardní výška rámu 220 mm . výšky rámů 70, 150, 350 mm podle typu . lze pokládat i přes již položené trubky a kabely Produkt přizpůsobený praxi ■ plynulé vyrovnání výšky a sklonu kovového rámu . přípojky trubek přesné díky využití míst určených k průrazu ■ těsnicí prvky pro kabely bez uložení v trubkách Nízká hmotnost . výhoda při transportu a manipulaci ■ malý rozsah montážních prací . nejsou potřebné prostředky pro těžký transport a zvedání Stabilita . nejvyšší míra stability při nízké vlastní hmotnos­ ti díky použití vysoce kvalitního polykarbonátu . optim ální tvar vnějšího povrchu zajištující dokonalý styk se zemí ■ mechanická ochrana horní hrany žárově zinkovaným ocelovým rámem M ateriál polykarbonát (pro všechny nosné díly) . vysoká odolnost vůči teplotě


Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat