Monitorování reziduálních proudů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Volba napájení elektrických zdravotnických i dalších přístrojů ve zdra-votnických prostorech se určuje podle toho, zda je možné akceptovat přerušení dodávky elektrické energie při prvé závadě, nebo zda toto přerušení možné není. Pokud lze připustit přerušení napájení (elektrickou energií) aniž by došlo k ohrožení pacienta a vyšetření nebo ošetření lze přerušit anebo je lze opakovat, je možné použít pro všechny přístroje síť TN. Podle požadavků ...