Jističe LTN Jističe před elektroměr

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vzhledem k připojovacím podmínkám distribučních společností na jističe, které mohou být použity jako hlavní jističe, upozorňujeme, že jističe OEZ řady LTN splňují podmínky distributorů elektrické energie. Jedna z klíčových podmínek všech energetik zabraňující manipulaci s neoprávněnými odběry – trvanlivé a nezáměnné označení informací – je u jističů LTN bezezbytku splněna. Jističe LTN mají informace o jmenovitém proudu, charakteristice, vypínací schopnosti atd. vypáleny do těla jističe laserem. Jističe LTN nemají žádné odnímatelné a vyměnitelné plastové dílce, které by snadnou výměnou umožnily nesprávnou identifikaci jmenovitého proudu jističe, než ve skutečnosti je, a dovolily tak neoprávněné odběry. Další podmínky a jejich splnění naleznete souhrnně v následujícím dokumentu.


Jak získat tento dokument?