Jističe LTN Jističe před elektroměr

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vzhledem k připojovacím podmínkám distribučních společností na jističe, které mohou být použity jako hlavní jističe, upozorňujeme, že jističe OEZ řady LTN splňují podmínky distributorů elektrické energie. Jedna z klíčových podmínek všech energetik zabraňující manipulaci s neoprávněnými odběry – trvanlivé a nezáměnné označení informací – je u jističů LTN bezezbytku splněna. Jističe LTN mají informace o jmenovitém proudu, charakteristice, vypínací schopnosti atd. vypáleny do těla jističe laserem. Jističe LTN nemají žádné odnímatelné a vyměnitelné plastové dílce, které by snadnou výměnou umožnily nesprávnou identifikaci jmenovitého proudu jističe, než ve skutečnosti je, a dovolily tak neoprávněné odběry. Další podmínky a jejich splnění naleznete souhrnně v následujícím dokumentu.

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 2 z 3

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jističe Ukazatel stavu Vypínací charakteristika Vypínací schopnost 10 10000 Laser Laser Laser Jmenovitý proud In L Nové možnosti ová Minia LÁŠENÍ stiče LTN před elektroměr Distribuce, a. Platnost verze 29. provedení zapojení měřicích souprav oben připojovaným výkonem 250 kW íti nízkého napětí. 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, A z výroby opatřen nezáměnným označením u (např. barva ovládací páčky odpovídající erčík jističi apod.) jeho vypínací poručuje používat hodnoty pro hlavní jistič : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, A VYHOVUJÍ VYHOVUJÍ serem. výrobcem) hodnotou jmenovitého proudu vypínací charakteristikou.s.ON Zdroj podmínek PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených distribuční sítě nízkého napětí. zvláštní barva ovládací páčky nebo originální štítek popisem parametrů výrobce) jeho vypínací charakteristiky 3) Jisticí prvek musí být již jmenovité hodnoty proudu hodnotě jištění, barevný te charakteristikou. 4) E.PROHL o splnění podmínek pro hlavní jis Distribuce ČEZ Distribuce a. E.s. Platnost 2013 Technické podmínky připojení část obchodní měření.s. Platnost 2015 Požadavky umístění, p u zákazníků malých výr připojených elektrické s Podmínky detailně 1) Hlavní jistič před elektroměrem musí být dle ČSN 898-1 s charakteristikou typu jmenovité řadě 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, A 1) Před elektroměr musí technickým normám ČSN E charkteristikou stejným 2) Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně kA, pokud není technických podmínkách připojení, vydaných pro konkrétní odběrné místo, stanoveno jinak 2) Jmenovitá vypínací zkrat musí být minimálně kA 3) Jisticí prvek musí být označen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. PREdistribuce, a.s.   před elektroměr. . Normalizovaná řada dle ČSN 898 ed.ON Distribuce, a. 2013 í osadit hlavní jistič odpovídající EN 898 anebo ČSN 947 vypínací m počtem pólů jako elektroměr 1) Před elektroměrem musí být osazen jistič neměnitelnou hodnotou jmenovitého proudu, okamžitým vypínacím proudem typu stejným počtem pólů jako elektroměr fází tová schopnost jističe před elektroměrem Každý jistič musí být označen trvanlivým způsobem (tj. do z této normalizované řady Stanovisko OEZ k podmínkám distribucí VYHOVUJÍ V Nezáměnné trvanlivé označení informací vytvořeno vypálením těla jističe LTN las  Jističe LTN