ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 51 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Product Certification Body (System 1) EN 12101-1:2005(*) EN 12101-1:2005/A1:2006(*) 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Check valves and non-return valves (fire safety). Product Certification Body (System 1) EN 12101-3:2015(*) 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Ducts (fire safety). Product Certification Body (System 1) EN 12094-4:2004 EN 12094-5:2006 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Multiple controls (fire safety), Manual call points (fire safety). Product Certification Body (System 1) EN 12094-1:2003 4 15 . Product Certification Body (System 1) EN 12259-3:2000/A1:2001 EN 12259-3:2000/A2:2005 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Wet alarm valve assemblies (fire safety). Product Certification Body (System 1) EN 12101-7:2011(*) 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Dampers (fire safety). Product Certification Body (System 1) EN 12094-8:2006 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Non-electrical disable devices (fire safety). (System 1) 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Powered ventilators (fire safety). Product Certification Body (System 1) EN 12101-8:2011(*) EN 15650:2010(*) 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Smoke curtains (fire safety). Product Certification Body (System 1) EN 12259-2:1999/A1:2001 EN 12259-2:1999/A2:2005 EN 12259-2:1999/AC:2002 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) - Nozzles/sprinklers/outlets (fire safety). Product Certification Body (System 1) EN 12094-2:2003 EN 12094-6:2006 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Selector valves and their actuators (fire safety), High pressure container valve assemblies and their actuators (fire safety). Product Certification Body (System 1) EN 12094-7:2000 EN 12094-7:2000/A1:2005 EN 12259-1:1999 + A1:2001 EN 12259-1:1999+A1:01/A2:04 EN 12259-1:1999+A1:01/A3:06 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Water flow detectors/switches (fire safety). Product Certification Body (System 1) EN 12259-5:2002 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Fire hydrants (fire safety).Věstník 9/2022 51 decision product family, product/intended use avcp system technical specification water spray systems-kits (fire safety). Product Certification Body (System 1) EN 12094-13:2001 EN 12094-13:2001/AC:2002 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Flexible connectors (fire safety). Product Certification Body (System 1) EN 14339:2005 EN 14384:2005 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Control and indicating devices (fire safety). Product Certification Body (System 1) EN 12094-3:2003 96/577/EC Fire alarm/detection, fixed fire-fighting, fire and smoke control and explosion suppression products (1/1) Dry alarm valve assemblies (fire safety)