ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 41 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Označení Název angličtině Původce Lhůty FprEN IEC 60335-2-14:2022/prA1 Household and similar electrical appliances Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines CLC/TC 2022-10-07 FprEN IEC 60335-2-14:2022/prAA Household and similar electrical appliances Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines CLC/TC 2022-10-07 prEN IEC 61223-3-8:2022 Evaluation and routine testing medical imaging departments Part 3-8: Acceptance and constancy tests Imaging performance X-ray equipment for radiography and radioscopy CLC/TC 2022-10-07 prEN IEC 62208:2022 Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies General requirements CLC/SR 121B 2022-09-23 prEN IEC 61753-081-02:2022 Fibre optic interconnecting devices and passive components Performance standard Part 081-02: Non-connectorized single-mode fibre optic middle-scale DWDM devices for category - Controlled environments CLC/TC 86BXA 2022-10-21 prEN 50724 Fixed Ultrasonic Gas Leak Detectors (UGLD) - General requirements and test methods CLC/TC 2022-09-30 prEN IEC 63305:2022 Underwater Acoustics Calibration acoustic wave vector receivers the frequency range kHz CLC/SR 2022-10-21 prEN IEC 62149-4:2022 Fibre optic active components and devices - Performance standards Part 300 fibre optic transceivers for Gigabit Ethernet application CLC/SR 86C 2022-09-23 prEN IEC 61557-13:2022 Electrical safety low voltage distribution systems up 000 a.41 Věstník 9/2022 OZNÁMENÍ 88/22 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví o veřejném projednání návrhů evropských norem CENELEC Úřad pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví předkládá podle zákona 22/1997 Sb.unmz.c. Většinu těchto návrhů možné číst připomínkovat adrese http://drafts.cz Tel.: 221 802 111 Uvedené návrhy jsou dostupné Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci, státní příspěvkové organizace, Na Žertvách 132/24, 180 Praha 8.cz/ NÁVRHY EVROPSKÝCH NOREM PŘEDLOŽENÉ VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ CENELEC v období 2022-07-01 2022-07-31 Údaje jsou převzaty databáze CENELEC.c. Equipment for testing, measuring monitoring protective measures Part 13: Hand-held and hand-manipulated current clamps and sensors for measurement of leakage currents electrical distribution systems CLC/TC 85X 2022-09-23 . and 500 d. K těmto návrhům považovaným návrhy ČSN může každý, nejpozději týdnů před příslušnou lhůtou uvedenou níže u jednotlivých položek, předložit připomínky adrese Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 Praha 1 E-mail: normalizace@agentura-cas. veřejnému projednání dále uvedené návrhy norem Evropského výboru pro normalizaci elektrotechnice (CENELEC)