Silnoproudá rozvodná zařízení v průmyslu

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Průmyslové závody představují největší spotřebitele elektrické energie. U nás odebírají v současné době asi 70 % v tuzemsku vyrobené a importované elektrické energie. I když v budoucnu očekáváme podstatné zvýšení spotřeby elektrické energie v nevýrobní sféře, musíme předpokládat i další růst spotřeby elektrické energie v průmyslových závodech, zejména vlivem ...


Jak získat tento dokument?