Přístroje SINEAX řady AM

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Přístroje SINEAX řady AM jsou kompaktní přístroje pro měření a kontrolu v silnoproudých sítích. Vynikají kvalitou zobrazení a intuitivní obsluhou. Přístroje nabízejí širokou paletu funkcí, kterou je pomocí volitelných komponent možné ...

Vydal: GMC - měřicí technika, s.r.o.

Strana 7 z 12







Poznámky redaktora
Jako paměťový modul přístrojů AM2000 AM3000 používá karta SD. K dispozici jsou následující možnosti: • mezních hodnot • monitorovacích funkcí, každá vstupy • sběrný alarm jako kombinace všech monitorovacích funkcí • počitadlo provozních hodin definovatelnou podmínkou chodu Digitální výstupy, které jsou dispozici, lze používat přímo pro předávání mezních hodnot monitorovacích funkcí sběrného alarmu možností resetu. Na vlastním přístroji lze vizualizovat seznam událostí záznamy ze záznamníku poruch. Další analýzy umožňuje webová stránka přístroje. • ZÁZNAMNÍK PORUCH (POUZE PRO AM1000/AM3000) Záznamy průběhu proudu napětí při poruchách základě 1/2 periodových RMS hodnot. Tento způsob záznamu odpovídá požadavkům normy pro kvalitu sítě 61000-4-30. Každé monitorovací funkci lze přiřadit text, který použije jak pro seznam alarmů, tak pro záznamy událostí záznamníku. Možný dodatečný záznam křivek průběhu poruchy. umožňuje chránit provozní prostředky nebo také hlídat servisní intervaly. pro záznamy zátěžových profilů (intervaly do 1 nebo periodické odečítání elektroměrů (např. Intuitivní navigace elektrické síti . každý den, týden, měsíc). ZÁZNAMNÍK DAT Přístroje mohou být vybaveny výkonným záznamníkem dat, který plné verzi nabízí následující možnosti záznamů: • PERIODICKÁ DATA V pravidelných intervalech mohou být ukládány volitelné naměřené hodnoty, např.STRANA 7 MODERNÍ MONITOR MONITOROVÁNÍ SILNOPROUDU MONITOROVÁNÍ ALARMY Měřicí přístroje řady podporují vyhodnocování naměřených dat přímo na místě, aby bylo možné provést akce okamžitě nebo prodlevou, aniž by tomu bylo zapotřebí samostatné ovládání. U AM1000 využívá interní paměťový modul. • UDÁLOSTI Jedná druh změnového deníku, který obsahuje informace čase výskytu událostí: aktivování odpadnutí monitorovacích funkcí, změny konfigurace, výpadky proudu atd