Přístroje SINEAX řady AM

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Přístroje SINEAX řady AM jsou kompaktní přístroje pro měření a kontrolu v silnoproudých sítích. Vynikají kvalitou zobrazení a intuitivní obsluhou. Přístroje nabízejí širokou paletu funkcí, kterou je pomocí volitelných komponent možné ...

Vydal: GMC - měřicí technika, s.r.o.

Strana 6 z 12Poznámky redaktora
Bezpečně tak lze identifikovat nesprávný sled fází, nesprávný směr otáčení nebo chybné pólování. . ALARMY Seznam obsahuje stavy všech monitorovacích funkcí, příp.STRANA 6 MONITOROVÁNÍ SILNOPROUDU MODERNÍ MONITOR MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ HLAVNÍ MENU STISKEM TLAČÍTKA ESC V hlavním menu dostupném různých jazycích jsou naměřená data rozčleněna snadno pochopitelných skupin./max. První záznam nadřazený sběrný alarm, který se zde resetovat. Stavová lišta nahoře vpravo trvale viditelná ukazuje aktuální stav monitorování alarmů, ochranného hesla, záznamu dat rovněž čas/datum. Možnost odečítání pro individuální vyšší harmonické. ENERGIE Obsahuje všechny hodnoty, které jsou potřebné pro zpracování energetické bilance, zejména hodnoty elektroměrů průměrné hodnoty s průběhem trendem. VEKTOROVÝ DIAGRAM Časově korektní zobrazení vektorů napětí a proudu výkonových faktorů všech fází. VYŠŠÍ HARMONICKÉ Grafické zobrazení vyšších harmonických všech proudů napětí TDD/THD. stavem přiřazeného výstupu. jsou dispozici v matici x/y jako číslo nebo grafické podobě. KŘIVKY U přístrojů AM1000 AM3000 navíc možné zobrazit napětí proudy podobě křivek. typů AM2000 AM3000 je navíc straně dispozici pomocná lišta dalšími pokyny pro ovládání. OKAMŽITÉ HODNOTY Okamžité hodnoty napětí, proudů, výkonové hodnoty, výkonové faktory hodnoty nesymetrie včetně hodnot min