Přístroje SINEAX řady AM

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Přístroje SINEAX řady AM jsou kompaktní přístroje pro měření a kontrolu v silnoproudých sítích. Vynikají kvalitou zobrazení a intuitivní obsluhou. Přístroje nabízejí širokou paletu funkcí, kterou je pomocí volitelných komponent možné ...

Vydal: GMC - měřicí technika, s.r.o.

Strana 6 z 12Poznámky redaktora
Stavová lišta nahoře vpravo trvale viditelná ukazuje aktuální stav monitorování alarmů, ochranného hesla, záznamu dat rovněž čas/datum. První záznam nadřazený sběrný alarm, který se zde resetovat. typů AM2000 AM3000 je navíc straně dispozici pomocná lišta dalšími pokyny pro ovládání.STRANA 6 MONITOROVÁNÍ SILNOPROUDU MODERNÍ MONITOR MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ HLAVNÍ MENU STISKEM TLAČÍTKA ESC V hlavním menu dostupném různých jazycích jsou naměřená data rozčleněna snadno pochopitelných skupin. ENERGIE Obsahuje všechny hodnoty, které jsou potřebné pro zpracování energetické bilance, zejména hodnoty elektroměrů průměrné hodnoty s průběhem trendem. VYŠŠÍ HARMONICKÉ Grafické zobrazení vyšších harmonických všech proudů napětí TDD/THD. KŘIVKY U přístrojů AM1000 AM3000 navíc možné zobrazit napětí proudy podobě křivek. Bezpečně tak lze identifikovat nesprávný sled fází, nesprávný směr otáčení nebo chybné pólování. Možnost odečítání pro individuální vyšší harmonické. . ALARMY Seznam obsahuje stavy všech monitorovacích funkcí, příp. OKAMŽITÉ HODNOTY Okamžité hodnoty napětí, proudů, výkonové hodnoty, výkonové faktory hodnoty nesymetrie včetně hodnot min. stavem přiřazeného výstupu. jsou dispozici v matici x/y jako číslo nebo grafické podobě./max. VEKTOROVÝ DIAGRAM Časově korektní zobrazení vektorů napětí a proudu výkonových faktorů všech fází