Přístroje SINEAX řady AM

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Přístroje SINEAX řady AM jsou kompaktní přístroje pro měření a kontrolu v silnoproudých sítích. Vynikají kvalitou zobrazení a intuitivní obsluhou. Přístroje nabízejí širokou paletu funkcí, kterou je pomocí volitelných komponent možné ...

Vydal: GMC - měřicí technika, s.r.o.

Strana 6 z 12Poznámky redaktora
VEKTOROVÝ DIAGRAM Časově korektní zobrazení vektorů napětí a proudu výkonových faktorů všech fází. typů AM2000 AM3000 je navíc straně dispozici pomocná lišta dalšími pokyny pro ovládání. VYŠŠÍ HARMONICKÉ Grafické zobrazení vyšších harmonických všech proudů napětí TDD/THD./max. OKAMŽITÉ HODNOTY Okamžité hodnoty napětí, proudů, výkonové hodnoty, výkonové faktory hodnoty nesymetrie včetně hodnot min. ENERGIE Obsahuje všechny hodnoty, které jsou potřebné pro zpracování energetické bilance, zejména hodnoty elektroměrů průměrné hodnoty s průběhem trendem. Stavová lišta nahoře vpravo trvale viditelná ukazuje aktuální stav monitorování alarmů, ochranného hesla, záznamu dat rovněž čas/datum. ALARMY Seznam obsahuje stavy všech monitorovacích funkcí, příp.STRANA 6 MONITOROVÁNÍ SILNOPROUDU MODERNÍ MONITOR MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ HLAVNÍ MENU STISKEM TLAČÍTKA ESC V hlavním menu dostupném různých jazycích jsou naměřená data rozčleněna snadno pochopitelných skupin. Bezpečně tak lze identifikovat nesprávný sled fází, nesprávný směr otáčení nebo chybné pólování. stavem přiřazeného výstupu. KŘIVKY U přístrojů AM1000 AM3000 navíc možné zobrazit napětí proudy podobě křivek. . Možnost odečítání pro individuální vyšší harmonické. První záznam nadřazený sběrný alarm, který se zde resetovat. jsou dispozici v matici x/y jako číslo nebo grafické podobě