Přístroje SINEAX řady AM

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Přístroje SINEAX řady AM jsou kompaktní přístroje pro měření a kontrolu v silnoproudých sítích. Vynikají kvalitou zobrazení a intuitivní obsluhou. Přístroje nabízejí širokou paletu funkcí, kterou je pomocí volitelných komponent možné ...

Vydal: GMC - měřicí technika, s.r.o.

Strana 11 z 12Poznámky redaktora
STRANA 11 MODERNÍ MONITOR MONITOROVÁNÍ SILNOPROUDU Intuitivní navigace elektrické síti SMARTCOLLECT software pro management dat, který umí jednoduchým způsobem zaznamenávat naměřená data ukládat otevřené databáze SQL. VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA • • Jednoduchá datová komunikace přes Modbus RTU TCP, ECL SmartControl- Direct • • Připojení také přes OPC • • Přístroje firmy Camille Bauer Gossen Metrawatt jsou předem nakonfigurovány a v software lze zvolit • • Otevřený pro přístroje různých výrobců • • Ukládání dat probíhá otevřené databázi SQL(v závislosti rozsahu express nebo server) • • Modulární nákladový/výkonový model základní verzi lze kdykoli rozšířit MODULÁRNÍ STRUKTURA KOMPONENTY Software pro řízení energií SMARTCOLLECT zahrnuje následující komponenty: SMARTCOLLECT AM1000 AM3000 PQ3000 MM1400 BM1200 Elektroměr KLIENT SMARTCOLLECT KLIENT SMARTCOLLECT • • Grafická vizualizace požadovaných dat • • Export formátu Excel • • Uživatelské rozhraní pro definování načítaných zdrojů dat chyb výstražných hlášení via e-mail DATABÁZE SMARTCOLLECT • • Databáze závislosti rozsahu express nebo server) • • Obsahuje zjištěná data • • Otevřená nekódovaná SERVER SMARTCOLLECT • • Soustřeďuje konfigurovaná data aktivních zdrojů kanálů zapisuje přímo do centrální databáze. Software nabízí základní funkce pro analýzu dat pro jednoduché monitorování energie rovněž jednoduché zpracování zasílání reportů. SMARTCOLLECT modulární strukturu dovoluje kdykoli rozšíření jak modulů, tak funkcí. Softwarové komponenty SMARTCOLLECT možné instalovat vlastního systému nebo více serverů nebo počítačů. MOŽNOST DALŠÍCH KLIENTŮ DATABÁZE SQL SERVER SMARTCOLLECT . Díky promyšlenému grafickému uživatelskému rozhraní software SMARTCOLLECT přehledně členěný snadno ovládá