Přístroje SINEAX řady AM

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Přístroje SINEAX řady AM jsou kompaktní přístroje pro měření a kontrolu v silnoproudých sítích. Vynikají kvalitou zobrazení a intuitivní obsluhou. Přístroje nabízejí širokou paletu funkcí, kterou je pomocí volitelných komponent možné ...

Vydal: GMC - měřicí technika, s.r.o.

Strana 4 z 12Poznámky redaktora
fázového úhlu) Počitadlo provozních hodin přístroj obecně 3 Monitorovací funkce ▪ Vizualizace tvaru křivky U/I ▪ NEJISTOTA MĚŘENÍ Napětí, proud ±0,2% ±0,2% ±0,1% Činný, jalový, zdánlivý výkon ±0,5% ±0,5% ±0,2% Frekvence ±10mHz ±10mHz ±10mHz Činná energie (IEC 62053-21/22) Třída Třída Třída 0.STRANA 4 MONITOROVÁNÍ SILNOPROUDU MODERNÍ MONITOR AM1000 AM2000 AM3000 Vstupy napětí proud 4 Interval měření počet period 10/12 (50/60Hz); 1/2 10/12 (50/60Hz) 10/12 (50/60Hz); 1/2 NAMĚŘENÉ HODNOTY Okamžité hodnoty ▪ Rozšířená analýza jalového výkonu ▪ Analýza nesymetrie ▪ Proud nulového vodiče vypočtený vypočtený změřený vypočtený Proud zemnícího vodiče (vypočtený) ▪ Posunutí nulového bodu UNE vypočtený vypočtený změřený vypočtený Analýza energetické bilance ▪ Analýza vyšších harmonických (vč. moduly max. ≤3min. b) Tvar křivky U/I počet period 5/6 (Předspouštěč) +10/12 5/6 (Předspouštěč) +10/12 KOMUNIKACE Ethernet: Modbus/TCP, webový server, NTP (volitelné) (volitelné) (standard) IEC61850 (volitelné) (volitelné) (volitelné) PROFINET (volitelné) (volitelné) (volitelné) RS485: Modbus/RTU (volitelné) (volitelné) (volitelné) standard I/O dig. OUT Rozšiřovací moduly (volitelné) max.5S ZÁZNAMNÍK DAT (volitelné, pouze ethernetem) interní (≥8GB) Mikro karta (≥16GB) Mikro karta (≥16GB) Periodické záznamy ▪ Záznam události ▪ Záznam poruch předspoustěčem) a) 1/2 periodové RMS průběhy U/I ≤3min. moduly NAPÁJENÍ 100-230V AC/DC 24-48V DC 110-230V AC/130-230V DC 110-200V AC/DC 24-48V DC 110-230V AC/130-230V DC 110-200V AC/DC 24-48V DC KONSTRUKCE Barevný displej TFT 3,5“ (320x240px) TFT 5,0“ (800x480px) TFT 5,0“ (800x480px) Čelní rozměry 144 144 144 144 mm Vestavná hloubka 65,2 65,2 mm . modul max. dig. OUT dig. OUT dig. IN/OUT dig.5S Jalová energie (IEC 62053-24) Třída Třída Třída 0. dig